Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: 1535

titel ( West-Brabants Archief )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
Beschrijving van de onderliggende componenten
II Bijzondere onderwerpen
II.6 Stedelijke financiën
II.6.3 Voorziening in geldmiddelen
II.6.3.1 Geldleningen en lijfrenten

2158 - 2168 Afgeloste obligaties of rentebrieven 1516-1809 (1823-1856)
2159.6 1535
NB:

GF

Omvang:
1 charter
Ga naar dit stuk:
Organisatie: West-Brabants Archief
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree