Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Schrijven van de Landvoogdes aan de Staten, waarbij zij verz...

titel ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
4. Archief van de Staten van Friesland
4.04. Landdag van 20 september 1522 te Leeuwarden
4.04.2. Bijlagen
5 Schrijven van de Landvoogdes aan de Staten, waarbij zij verzoekt "hoe eer zoe beter" gevolg te geven aan hun besluit om gedeputeerden naar haar af te vaardigen, 7 september 1522
NB:
Aan te vragen als: Familiearchief Burmania-Eysinga, Toegang 320, inv. nr. 70. Gedrukt: Chbk. II, 432.
Omvang:
1 charter op papier
Organisatie: Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum)
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree