Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Confirmatiebrief van de voorwaarden, waarop de overdracht va...

titel ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
4. Archief van de Staten van Friesland
4.08. Landdag van 20 september 1524 te Leeuwarden
4.08.2. Bijlagen
14 Confirmatiebrief van de voorwaarden, waarop de overdracht van de regering van Friesland aan de Keizer heeft plaats gehad, 20 december 1524. Afschriften, waarvan één een charter
NB:
Aan te vragen als: Coll. Gabbema, Toegang 343, inv. nr. 4 en Familiearchief Burmania-Eysinga, Toegang 320, inv. nr. 74 (charter; zie daarvoor: charterfoto nr. 1808). Gedrukt: Chbk. II, 150. Het zegel van het charter is verloren gegaan. In dorso van het stuk van de Coll. Gabbema staat: "nr. 45", wat het nummer van de inventaris van 1575, fol. 87 betekent. Zie voor deze inventaris: volgnr. 1300 (inv. nr. 889).
Omvang:
2 stukken
Organisatie: Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum)
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree