Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Akte, waarbij de landvoogdes de 60.000 Carolus guldens, die ...

titel ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
4. Archief van de Staten van Friesland
4.30. Landdag van 1 juli 1545 te Leeuwarden
4.30.3. Bijlagen
112 Akte, waarbij de landvoogdes de 60.000 Carolus guldens, die door de Staten aan de Keizer zijn toegestaan, accepteert, 8 juli 1545
NB:
Aan te vragen als: Coll. Gabbema, Toegang 343, inv. nr. 16. Zie hiervoor charterfoto nr. 1770. Gedrukt: Chbk. III, 78. In dorso: 53, nummer van de Inventaris van 1575, fol. 93.
Omvang:
1 charter
Organisatie: Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum)
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree