Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Akte, waarbij de Stadhouder van Friesland, Johan van Ligne, ...

titel ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
4. Archief van de Staten van Friesland
4.36. Landdag van 17 januari 1550 te Leeuwarden
4.36.3. Bijlagen
145 Akte, waarbij de Stadhouder van Friesland, Johan van Ligne, graaf van Arenberg, namens de prins van Spanje, belooft en onder ede verklaart, dat hij na de dood van de Keizer het land van Friesland als natuurlijk erfheer in bezit zal nemen, het goed zal besturen en de Justitie en alle vrijheden, voorrechten en privileges en tractaten zal handhaven, 18 januari 1550
NB:
Aan te vragen als: Staten vóór 1580, Toegang 3, inv. nr. 40. Zie Charterfoto nr. 1472 en zegelfoto nr. 1917. Zie voor de afschriften: Coll. Gabbema, inv. nrs. 21 en 101, stuk genummerd 6 en Familiearchief Burmania- Eysinga, inv. nr. 91, 208 en Huisarchief Tjaardastate, inv. nr. 576. Chron. Reg., nr. 229+. Afkomstig uit het gemeentearchief van Leeuwarden en bij proces-verbaal van 26 januari 1893 nr. 8 overgedragen aan het Rijksarchief, waar ik het tot nog toe niet heb kunnen vinden. Gedrukt: Chbk. III, 183.
Omvang:
1 charter en 5 afschriften
Organisatie: Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum)
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree