Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Charters
Charters

Zoeken in Charters

In het portaal kan full-text worden gezocht in ruim 150.000 records met charterbeschrijvingen. Bij opgave van twee zoektermen worden de records gevonden waarin beide zoektermen voorkomen. Ook kan de periode waarin wordt gezocht worden begrensd met een begin- en/of eindjaar.

Bij het zoeken op naam dient men zich te realiseren dat in veel beschrijvingen de originele spelling is overgenomen. Wanneer men op zoek is 'Alkmaar', doet men er goed aan om ook op de oude spellingen als 'Alcmaar', 'Alcmaer', 'Alcmair', 'Alkmaer' en 'Alkmair' te proberen. Hetzelfde geldt voor de variatie in de spelling van persoonsnamen: 'Gerard' kan ook verschijnen als 'Gheraerd', 'Gerrijt', 'Gherardus',  enzovoort.

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
17.585 charters
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 2
 
 
Inventaris
17. Het archief van de rekenkamer
17.7. Gedeponeerde stukken
17.7.3. Rentebrieven ten laste van de provincie
2699 Lijfrentebrief ten laste van de provincie voor Gezina Melis, 1782
Datering:
1782
Omvang:
1 charter
NB:
Reg. Feith 1782, 1.
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Inventaris
1 Stukken, die met zekerheid of waarschijnlijkheid tot het eigenlijke familie-archief kunnen worden gebracht
1.2 Stukken betreffende onroerende goederen
1.2.6 Niebert
78 Akte van ruil tussen jonker H.C. van In- en Kniphuisen als gemachtigde van zijn moeder A.M. Graafland, weduwe van In- en Kniphuisen, en Egbert Pelink en Lambert Oortwyn, waarbij eerstgenoemde verkrijgt de eigendom van 2 streken hoogveen onder Niebert, in ruil voor 17 3/4 grazen land in 4 stukken onder Midwolde, in gebruik bij Albert Melis, 1801
Datering:
1801
Omvang:
1 charter
NB:
Met het zegel van Dr. Albert Pieter Driessen, rechter van Platvoetshuis.
Oude Orde:
57
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Inventaris
1 Stukken, die met zekerheid of waarschijnlijkheid tot het eigenlijke familie-archief kunnen worden gebracht
1.2 Stukken betreffende onroerende goederen
1.2.7 Niehove
79 Akte van verkoop door J. Schuiringa en Freerk Jans als kerkvoogden van Niehove aan S.E. Strating, namens G. Acker en diens echtgenote Elsina Groeneveld, van de eigendom van een aandeel land liggende onverscheiden in een plaats te Niehove, onder beklemming in gebruik bij kerkvoogd J. Schuiringa en vrouw bij Harm Berents en vrouw, 1797
Datering:
1797
Omvang:
1 charter
Oude Orde:
58
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Inventaris
2 Stukken, die niet tot het eigenlijke familie-archief behoren, of waarvan het verband met dit archief niet is gebleken
2.1 Stukken van persoonlijke aard
88 Kwijting door kapitein Geert ten Ham en diens echtgenote Zibilla van Rensen, van hun vader overste-luitenant Harmen van Rensen wegens de ontvangst van het hun toekomende in de nalatenschap van hun moeder Beele tho Nanssum, 1650
Datering:
1650
Omvang:
1 charter
Oude Orde:
67
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
Pagina: 2
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Een product van:

Huygens ING De Ree