Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Charters
Charters

Zoeken in Charters

In het portaal kan full-text worden gezocht in ruim 150.000 records met charterbeschrijvingen. Bij opgave van twee zoektermen worden de records gevonden waarin beide zoektermen voorkomen. Ook kan de periode waarin wordt gezocht worden begrensd met een begin- en/of eindjaar.

Bij het zoeken op naam dient men zich te realiseren dat in veel beschrijvingen de originele spelling is overgenomen. Wanneer men op zoek is 'Alkmaar', doet men er goed aan om ook op de oude spellingen als 'Alcmaar', 'Alcmaer', 'Alcmair', 'Alkmaer' en 'Alkmair' te proberen. Hetzelfde geldt voor de variatie in de spelling van persoonsnamen: 'Gerard' kan ook verschijnen als 'Gheraerd', 'Gerrijt', 'Gherardus',  enzovoort.

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
17.585 charters
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 3
 
 
Inventaris
2 Stukken, die niet tot het eigenlijke familie-archief behoren, of waarvan het verband met dit archief niet is gebleken
2.1 Stukken van persoonlijke aard
89 Testament van adjudant Frederick Eefsingh Doedens en diens echtgenote Alegonda Sophia Dillingha, 1693
Datering:
1693
Omvang:
1 charter
Oude Orde:
64
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Inventaris
2 Stukken, die niet tot het eigenlijke familie-archief behoren, of waarvan het verband met dit archief niet is gebleken
2.1 Stukken van persoonlijke aard
90 Akte van overdracht door C. baron van Maneil aan Margijn Engelberts, weduwe van de zijlvesterbode Tonkens, van de gereserveerde eigendom krachtens koopbrief wegens een opgeschoten kapitaal, groot 3000 Carolusguldens, ten laste van Aldert Pieters en Aafke Mennes, 1774
Datering:
1774
Omvang:
1 charter
NB:
De koopbrief, waardoor deze acte was getransfigureerd is verloren.
Oude Orde:
65
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Inventaris
2 Stukken, die niet tot het eigenlijke familie-archief behoren, of waarvan het verband met dit archief niet is gebleken
2.2 Stukken betreffende onroerende goederen
93 Akte van verkoop door Frederich de Mepsche op den Ham en diens echtgenote Oeda Entens, aan hun "vedderen" Geert Wicheringe en Elijsabeth, echtgenoten, van een heerd land, groot 55 grazen, onder Oldekerk "in Juirsema cluft", Meininga genaamd, met behuizing, grachten enz. en alle materialen, in gebruik bij Berent Jacobs, 1595
Datering:
1595
Omvang:
1 charter
NB:
Met het zegel van Frederich de Mepsche op den Ham.
Oude Orde:
73
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
Inventaris
2 Stukken, die niet tot het eigenlijke familie-archief behoren, of waarvan het verband met dit archief niet is gebleken
2.2 Stukken betreffende onroerende goederen
94 Akte van verkoop door luitenant Gerhardus Durleu, mede namens zijn echtgenote Catharina Idema, en Abraham Pootholt en diens echtgenote C.M. Abbring aan Frans Fenema en Hendrica Klein, echtgenoten, van hun mandelige behuizing, bestaande uit twee woningen met een hof, gelegen in de Steentilstraat Z.z., met dorsale kwijtingen uit 1768, 1763
Datering:
1763
Omvang:
1 charter
Oude Orde:
69
Bekijk archieftoegang:
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
Pagina: 3
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Een product van:

Huygens ING De Ree