Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Staten van Friesland voor 1580

3 Staten van Friesland voor 1580 ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
4. Archief van de Staten van Friesland
4.17. Landdag van 18 april 1539 te Leeuwarden
4.17.2. Resoluties
Resolutie van de "Volmachtigen van den gemenen stemmen ende Staeten van Vrieslant, geestelijck ende werlick, verschreven ende verroopen ten gemene daege, die geholden is geweest", waarbij Jarich en Sicko Dekema, Syts Tzjaerda, Aebe Siucxma en Jancke Douwema worden gecommitteerd om het procesverbaal van de Landdag vast te stellen en de mening van het land aan de Commissarissen te verklaren, het Landboek van dr. Keimpe van Martena in ontvangst te nemen, dit te corrigeren en authentiseren, daarvoor kwitantie te passeren aan diens erven en verder alles te doen, wat zou kunnen dienen tot bevordering van hetgeen op de Landdag was besloten. Hierbij de mededeling, dat de burgemeester van Leeuwarden op 26 april zich bij de reeds genoemde vijf heren heeft gevoegd namens de steden met uitzondering van Franeker, 1539
3 Staten van Friesland voor 1580
4. Archief van de Staten van Friesland
4.17. Landdag van 18 april 1539 te Leeuwarden
4.17.2. Resoluties
Resolutie van de "Volmachtigen van den gemenen stemmen ende Staeten van Vrieslant, geestelijck ende werlick, verschreven ende verroopen ten gemene daege, die geholden is geweest", waarbij Jarich en Sicko Dekema, Syts Tzjaerda, Aebe Siucxma en Jancke Douwema worden gecommitteerd om het procesverbaal van de Landdag vast te stellen en de mening van het land aan de Commissarissen te verklaren, het Landboek van dr. Keimpe van Martena in ontvangst te nemen, dit te corrigeren en authentiseren, daarvoor kwitantie te passeren aan diens erven en verder alles te doen, wat zou kunnen dienen tot bevordering van hetgeen op de Landdag was besloten. Hierbij de mededeling, dat de burgemeester van Leeuwarden op 26 april zich bij de reeds genoemde vijf heren heeft gevoegd namens de steden met uitzondering van Franeker, 1539
Organisatie: Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum)

Kenmerken

Omvang:
1 meter Portefeuilles, normaal, goed
Categorie:
  • Zonder categorie
Archiefvormer(s):
 
Archiefvormer Staten van Friesland voor 1580
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree