Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Staten van Friesland voor 1580

3 Staten van Friesland voor 1580 ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
9. Indices op de inventaris door S. de Haan en A. van Dalfsen
9.1. Inleiding
3 Staten van Friesland voor 1580
9. Indices op de inventaris door S. de Haan en A. van Dalfsen
9.1.
Inleiding
Organisatie: Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum)
Er zijn een index op zaaknamen, een index op aardrijkskundige namen en een index op persoonsnamen. In de indices wordt niet verwezen naar pagina- of inventarisnummers maar naar verwijsnummers, die speciaal ten behoeve van de indices werden aangebracht. Hoe de stukken kunnen worden aangevraagd staat vermeld in op de beschrijvingen volgende N.B.'s. De aan de inventaris voorafgaande inleiding is niet geïndiceerd.
De indices zijn alfabetisch-lexicografisch ingericht; alleen is de ij binnen de i gealfabetiseerd. De y staat vóór de z. De namen van kloosters zijn in de zaaknamenindex opgenomen, omdat het in de beschrijvingen gaat om de kloosters als instellingen. Deze namen komen niet meer voor in de index op aardrijkskundige namen, ook niet wanneer zij tevens aardrijkskundige begrippen zijn.
De persoonsnanemindex bestaat uit twee afdelingen. In de eerste zijn de personen zonder familienaam opgenomen, gealfabetiseerd op hun voornaam. In de tweede staan de personen met een familienaam. Avis heeft in zijn beschrijvingen de persoonsnamen letterlijk uit de stukken overgenomen. Heel vaak werden de namen verschillend geschreven. Zo komen, om een voorbeeld te nemen, bij de familienamen zowel Roorda, van Roorda, als Roerda in de beschrijvingen voor. De index zou onoverzichtelijk worden, wanneer alle varianten er in zouden worden opgenomen. Daarom is er voor gekozen elke persoonsnaam één keer op te nemen volgens de schrijfwijze die in de tijd waarin de stukken ontstonden het meest gangbaar was.

Kenmerken

Omvang:
1 meter Portefeuilles, normaal, goed
Categorie:
  • Zonder categorie
Archiefvormer(s):
 
Archiefvormer Staten van Friesland voor 1580
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree