Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Familie De Carpentier-Van Hylckama
332-05 Familie De Carpentier-Van Hylckama ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inventaris
1. Inleiding
332-05 Familie De Carpentier-Van Hylckama
1.
Inleiding
Organisatie: Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum)
O. Kuipers
Leeuwarden, 1982
Geschiedenis van de families De Carpentier en Van Hylckama De gegevens, die in de inleiding en in de inventaris aan het begin van elk hoofdstukje over een bepaald persoon zijn gebruikt, zijn wat de familie De Carpentier betreft, afkomstig uit: J. Belonje, "De Carpentier", Nederland's Patriciaat, XXIII ('s-Gravenhage, 1937), pp. 31-48, en wat de familie Van Hylckama betreft uit: inv.nr. 194, tenzij dit anders is vermeld.
Hier volgt een globaal overzicht van de geschiedenis van de families De Carpentier en Van Hylckama. Uitgebreide genealogische en biografische gegevens van leden van beide families zijn te vinden in de inventaris aan het begin van ieder hoofdstukje over een bepaald persoon en in de stambomen, volgende op de inleiding.
Het eerste lid van de familie De Carpentier van wie iets bekend is, was Pieter, geboren in 1488. Hij huwde Catharina Godschalk en ze vestigden zich te Meessen in Vlaanderen. De prins van Chamoy, van wie hij raadsheer was, verleende de familie haar wapen. *  . Zijn zoon Jan (1511-1580) huwde Isabella de Villers, die na het overlijden van haar echtgenoot naar Zeeland vertrok, waar ze in 1584 te Middelburg overleed. Zij lieten acht kinderen na, onder wie de drie zoons Maillard, Roelant en Pieter. Beide eerstgenoemden vluchtten "om d'religie uyt Vlaenderen 1567". *  . De belevenissen van Roelant de Carpentier en zijn zoon Jan staan beschreven in het tijdschrift "De Nederlandsche Leeuw". *  . Een aantal hunner nakomelingen ging in Dordrecht wonen.
Pieter de Carpentier (1553-1627) vestigde zich met zijn echtgenote Agnieta Delbeecque, na lange tijd te Antwerpen gewoond te hebben, in Amsterdam. * 
Hun achterkleinzoon, eveneens Pieter (1675-1742) geheten, huwde Elisabeth Brant. Ze gingen in haar geboorteplaats Alkmaar wonen. In De Zijpe, een polder nabij Alkmaar, bezat de familie het huis "Brandwijk". De laatste De Carpentier die er woonde was Hendrik (1748-1821), een kleinzoon van Pieter de Carpentier. Hendrik's zoon Jan Hendrik (1773-1838) vertrok naar Gaasterland in Friesland, waar hij trouwde met Aletta Aurelia van Hylckama, dochter van Johan Petrus van Hylckama en Titia (Rinia van) Nauta.
Van de eerste generaties is, op een enkele uitzondering na, geen archief meer. Jan Hendrik de Carpentier was de eerste die een omvangrijk archief naliet.
Als stamvader van de familie Van Hylckama wordt Janus genoemd, geboren in 1628 te Joure. Hij was secretaris en rentmeester van Sloten van 1663 tot zijn overlijden in 1681. Hij huwde in 1661 Idtszskjen (van) Andringa.
Hun kleinzoon Tinco Andringa van Hylckama (1712-1751) was, evenals zijn vader en grootvader, secretaris van het waterschap "De Zeven Grietenijen en Stad Sloten".
Tinco Andringa's zoon Epeus van Hylckama (1739-1798) trouwde met Hanske Piers Huitema. Hun nakomelingen vestigden zich veelal buiten Friesland.
Johan Petrus van Hylckama (1749-1816), broer van Epeus, was kapitein bij de infanterie. Vooral in de periode 1795-1813 heeft hij verscheidene bestuurlijke functies bekleed. Na de Franse tijd, in 1816, werd hij benoemd tot grietman van Gaasterland. *  . Deze functie heeft hij echter niet lang kunnen vervullen, daar hij nog in hetzelfde jaar overleed, enige maanden na zijn echtgenote Titia (Rinia van) Nauta. Zij lieten naast hun dochter Aletta Aurelia nog vijf zoons na, van wie er twee jong zijn overleden.
De drie anderen heetten Bavius Anthonius, Tinco Andringa en Cornelis Franciscus Frisius Nauta. Doordat geen van hen huwde stierf met de dood van Cornelis Franciscus Frisius Nauta van Hylckama in 1865 de tak van Johan Petrus van Hylckama uit.
Johan Petrus van Hylckama was het eerste lid van de familie Van Hylckama waarvan stukken in deze inventaris staan beschreven.
Bij het overlijden van Johan Petrus van Hylckama kwamen al zijn bezittingen in handen van zijn kinderen. Zo ook het huis "Beuckenswijk" te Sondel, dat in 1792 was gekocht door Titia Nauta. *  . Hun dochter Aletta Aurelia van Hylckama en haar echtgenoot Jan Hendrik de Carpentier werden de nieuwe bewoners.
Twee andere takken van de familie De Carpentier beginnen bij Jan Hendrik's broers Jacob Johan en Pieter Helenus. Hun nakomelingen bleven veelal in Noord-Holland of vestigden zich in Zuid-Holland of op Vlieland.
Met het overlijden van Henrica Wilhelmina de Carpentier, een kleindochter van Jan Hendrik de Carpentier, in 1930 te Koudum werd de band van de familie met Friesland verbroken, omdat haar broer Anthony Frederik de Carpentier zich met zijn vrouw Maria Antoinetta Mulder in Amsterdam heeft gevestigd.
Kenmerken
Periode:
1591-1901
Auteur:
O. Kuipers (1982)
Beschrijving:
Familie De Carpentier-Van Hylckama
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Een product van:

Huygens ING De Ree