Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Akte waarbij Jacob graaf van Horn aan Peter Quas 7 bunder br...

titel ( Gemeentearchief Roermond )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
Inventaris
5. Stukken zonder verband met het parochiearchief
81 Akte waarbij Jacob graaf van Horn aan Peter Quas 7 bunder broekland en de daarop staande oliemolen overdraagt alsmede 7 bunders te ontginnen land op Ruerrop en het recht jaarlijks 15 voeder turf te steken en een lijfrente van 3 malder rogge, 3 malder boekweit en 9 guldens Roermonds, 4 el grijs en 4 el wit laken en het gebruik van het water tussen de brug van de Kouck en St. Elisabeth; met moderne afschriften
Organisatie: Gemeentearchief Roermond
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree