Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Autorisatie van de Staten van holland en West Friesland voor...

titel ( Regionaal Archief Tilburg )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
Beschrijving van de onderliggende componenten
1 Octrooien, resoluties, keuren en reglementen.
1 Autorisatie van de Staten van holland en West Friesland voor schout en verdere regenten van Made om: a. met vrijdom den 100e penning en 200e penning f. 2000,- te mogen negotieren; b. gedurende 15 jaar over de ingezetenen te mogen omslaan een som van f. 150,-- 's jaars; c. te mogen heffen een stoel- en bankgeld, luidgeld, baargeld en begrafenisrechten; alles tot de kosten van herstel en onderhoud aldaar 1780 februari 01
Organisatie: Regionaal Archief Tilburg
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree