Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Verlening door hertog Willem van Beijeren, als graaf van Hol...

titel ( Regionaal Archief Tilburg )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
Beschrijving van de onderliggende componenten
1 Stukken van algemene aard
1.1 Privileges
1 Verlening door hertog Willem van Beijeren, als graaf van Holland, aan de stad Geertruidenberg van verschillende voorrechten, 1355
NB:

N.B. Vergund wordt:
a) dat Geertruidenberg nooit van het baljuwschap van Zuidholland zal worden vervreemd maar altijd aan de grafelijkheid zal blijven,
b) dat ter dood veroordeelden nooit meer dan de helft van hun goed zullen verbeuren,
c) dat elke poorter die schepen of raad is geweest, vrede mag nemen gelijk een schout,
d) dat verloren gegane handvesten zullen worden vernieuwd.
Zegel gedeeltelijk afgebrokkeld.
Charter overgebracht naar charterverzameling Geertruidenberg 2649, inv.nr. 1.

Omvang:
1 charter
Organisatie: Regionaal Archief Tilburg
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree