Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Akte van afstand bij wijze van dading door Jonkvrouw Katheli...

titel ( Regionaal Archief Tilburg )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
Beschrijving van de onderliggende componenten
2 Stukken en series betreffende bijzondere onderwerpen
2.1 Organisatie
2.1.2 Eigendommen
87 Akte van afstand bij wijze van dading door Jonkvrouw Katheline van Ypelaer, weduwe van Peter van Hambroeck van een gedeelte van haar lijfrente op de stad Geertruidenberg, welke van 6 nobels gebracht wordt op 12 gouden Wilhelmus Hollandse schilden, 1439
NB:

N.B. Was bezegeld door de oorkondster zelf en door haar neef Jan van Ypelaer. Zegels verdwenen.
Charter overgebracht naar charterverzameling Geertruidenberg 2649, inv.nr. 9.

Omvang:
1 charter
Organisatie: Regionaal Archief Tilburg
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree