Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Vidimus door burgemeesters en schepenen en de raad der stad ...

titel ( Regionaal Archief Tilburg )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
Beschrijving van de onderliggende componenten
2 Stukken en series betreffende bijzondere onderwerpen
2.1 Organisatie
2.1.3 Financiën
2.1.3.3 Overige zaken
350 Vidimus door burgemeesters en schepenen en de raad der stad Breda van een akte van verkoop door burgemeesters, schepenen, raad en de gemene poorters van Geertruidenberg van een lijfrente groot 10 rijnsgulden 's jaars aan Dyrck Janszoen die Kock en Margriet Heinrick Marijnissoene dochter zijn echtgenote tezamen of de langstlevende van hen beiden, d.d. 17 mei 1476, 1493
Organisatie: Regionaal Archief Tilburg
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree