Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Uitspraak bij arbitraal vonnis door zes notabelen in een ges...

titel ( Regionaal Archief Tilburg )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
Beschrijving van de onderliggende componenten
2 Stukken en series betreffende bijzondere onderwerpen
2.2 Taakuitvoering
2.2.1 Belastingheffing
360 Uitspraak bij arbitraal vonnis door zes notabelen in een geschil tussen de stad Geertruidenberg en de stad Dordrecht inzake de contributie van Geertruidenberg in het aandeel van de stad Dordrecht en het land van Zuid-Holland in de beden en andere gemene landslasten, 1501
NB:

N.B. Hierin geïnsereerd het akkoord tussen de twee genoemde steden om zich te onderwerpen aan de arbitrale uitspraak, 1499 (stijl Hof van Holland).Blijkens dorsale aantekening is het charter ooit voor een ander doel gebruikt.
Charter overgebracht naar charterverzameling Geertruidenberg 2649, inv.nr. 14.

Omvang:
1 charter
Organisatie: Regionaal Archief Tilburg
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree