Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Octrooi van keizer Karel V als graaf van Holland tot het oph...

titel ( Regionaal Archief Tilburg )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
Beschrijving van de onderliggende componenten
2 Stukken en series betreffende bijzondere onderwerpen
2.2 Taakuitvoering
2.2.4 Verkeer en vervoer
2.2.4.1 Wegen
379 Octrooi van keizer Karel V als graaf van Holland tot het ophogen van de Langstraat naar Geertruidenberg, ’t overbruggen van de diepste gedeelten en tot het heffen van een bruggeld op de te maken open vallende brug over het diep bij Geertruidenberg, 1535
NB:

N.B. Op de pliek proces verbaal van registratie in de rekenkamer in Den Haag, 1539. Op de rug een aantekening van de hoofden, tresorier generaal en gecommitteerden op het stuk van Domeinen en Financiën, 1535. Zegel beschadigd.
Charter overgebracht naar charterverzameling Geertruidenberg 2649, inv.nr. 17.

Omvang:
1 charter
Organisatie: Regionaal Archief Tilburg
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree