Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Acte van octrooi en reglement voor het gilde van de schipper...

titel ( Regionaal Archief Tilburg )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
Beschrijving van de onderliggende componenten
2 Stukken en series betreffende bijzondere onderwerpen
2.2 Taakuitvoering
2.2.5 Economie
2.2.5.6 Schippersgilde
399 Acte van octrooi en reglement voor het gilde van de schippers en schuitvaarders, verleend door schout, borgemeesters, schepenen en raad van de stad Geertruidenberg, 1594
NB:

N.B. Charter overgebracht naar charterverzameling Geertruidenberg 2649, inv.nr. 22.

Omvang:
1 charter
Organisatie: Regionaal Archief Tilburg
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree