Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Akte van overdracht, gepasseerd voor schout en schepenen van...

titel ( Regionaal Archief Tilburg )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
Beschrijving van de onderliggende componenten
5 ZAKEN VAN BOEDELBEHEER (VERVOLG)
167 Akte van overdracht, gepasseerd voor schout en schepenen van Raamsdonk, door Huibert Pelt, Wouter Verheijden, als man van Adriana van Pelt, Adriaan van der Hoeven, als man van Antonet van Pelt, allen te Capelle, Horatius Leendert Lauta van Aijsma te Dongen, als gemachtigde van Lammert van Pelt te Capelle, van Jenneke van Pelt, weduwe van Pieter Boeser, te Nederveen-Capelle, van Johannes Collaart, als man van Teuntie van Pelt, te Dordrecht, en van Dirkie van Pelt, weduwe van Leendert Wijnties, te Dordrecht, en genoemde Lauta van Aijsma, als voogd van Leendert Adriaan van Pelt, zoon van Elisabet Schalk, en als voogd van de drie nagelaten kinderen van Adriana van Pelt en Jan van Dun, aan Peeter Adriaan Konings te Raamsdonk, van hooi- of weiland, gelegen in west polder, te Raamsdonk, voor ƒ 1150,-. 1767 mei 29
Organisatie: Regionaal Archief Tilburg
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree