Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Octrooi verleend door Philips, koning van Castilië, om te mo...

titel ( Regionaal Archief Tilburg )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
Beschrijving van de onderliggende componenten
1 HOOFDSTUK I: ARCHIEVEN VAN DE BESTUURSCOLLEGES DER HEERLIJKHEID TILBURG EN GOIRLE (TOT 1795)
1.1 ARCHIEF VAN SCHOUT (DROST) EN SCHEPENEN
1.1.2 Privilegiën en octrooien
88 Octrooi verleend door Philips, koning van Castilië, om te mogen verkopen 200 bunder gemeentegrond onder de last van betaling van een erfchijns van 2 schellingen voor elke bunder, aflosbaar tot penning tweeëndertig, gegeven te Brussel 1597 februari 5, met geschonden zegel van de koning in rode was. 1597
NB:

N.B. Het octrooi was aangevraagd, opdat uit de opbrengst van de verkochte gronden zouden kunnen worden betaald de kosten voor de opbouw van de in april 1595 door het krijgsvolk van de koning vernielde kerk. Cf. inv. nrs. 153, 159 en 174.

Omvang:
1 charter
Organisatie: Regionaal Archief Tilburg
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree