Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Brief van drossaard en schepenen van Tilburg en Goirle aan d...

titel ( Regionaal Archief Tilburg )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
Beschrijving van de onderliggende componenten
3 AANVULLING MET DOCUMENTEN AFKOMSTIG UIT HET ARCHIEF VAN DE SCHEPENBANK VAN TILBURG EN GOIRLE
3.8 serie 8
396 Brief van drossaard en schepenen van Tilburg en Goirle aan de Raden van State, waarin zij verzoeken alle in 1672 naar ’s-Hertogenbosch overgebrachte registers, charters etc. weer terug te geven. De stukken waren naar Den Bosch overgebracht in verband met de dreiging van de Franse troepen. 1675
Organisatie: Regionaal Archief Tilburg
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree