Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Akte waarin raadslieden van het Hof van Holland bekend maken...

titel ( Streekarchief Langstraat Heusden Altena )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
A. Stukken betreffende de familie van Doveren en aanverwanten
IV. Familie van Doveren

37-43 Akte van belening door Philip graaf van Boetzelaer, vrijheer van Asperen, van Sibijlla Poorter, echtgenote van Jacob van Dooveren, met een huis, hof, boomgaard, bouw- en weiland, gelegen in de Zuithoeven te Wijk, groot 22 hont van een perceel van 35 hont, eerder in leen gehouden door Jacob de Poorter, 1792 juni 1, met retroakten, 1689, 1716, 1752, 1769. 6 charters, 2 stukken
43 Akte waarin raadslieden van het Hof van Holland bekend maken dat Dominicus Roosmalen, oud-burgemeester van Rotterdam, en Jacob de Beyer, burgemeester van Rotterdam, als voogden van de minderjarige kinderen van Wilhelmus Roosmalen, erfgenaam van Maria van der Hage, een akte van onderpand hebben verworven van 120 gulden ten laste van Joost Sweere de Cocq, schout van Wijk, en dat de eerstgenoemde voogd verkocht heeft aan Willem de Poorter een leengoed van het huis van Asperen, genaamd de Beerhouck, gelegen in de Zuidhoeven te Wijk, groot vijf morgen en vijf hont, met transcriptie, 1689 okt. 24. 1 charter, 1 stuk
Organisatie: Streekarchief Langstraat Heusden Altena
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree