Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Akte van overdracht door Dirk van Herwaarden aan Jacob van D...

titel ( Streekarchief Langstraat Heusden Altena )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
A. Stukken betreffende de familie van Doveren en aanverwanten
IV. Familie van Doveren

33-34 Akte van overdracht door Dirk van Herwaarden aan Jacob van Doveren van vier hont bosland, gelegen te Aalburg, 1776, met retroakte, 1769. 2 charters
33 Akte van overdracht door Dirk van Herwaarden aan Jacob van Doveren van vier hont bosland, gelegen te Aalburg, 1776 nov. 26. 1 charter
Organisatie: Streekarchief Langstraat Heusden Altena
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree