Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Akte van overdracht door Gerrit Jansz Bax uit Heusden, als v...

titel ( Streekarchief Langstraat Heusden Altena )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
A. Stukken betreffende de familie van Doveren en aanverwanten
IV. Familie van Doveren

33-34 Akte van overdracht door Dirk van Herwaarden aan Jacob van Doveren van vier hont bosland, gelegen te Aalburg, 1776, met retroakte, 1769. 2 charters
34 Akte van overdracht door Gerrit Jansz Bax uit Heusden, als vertegenwoordiger van Adriaan Bax, baljuw van Alkemade en Vrijenhoek, schout en secretaris van Heesbeen, aan Dirk van Herwaarden, marktschipper van Heusden op Amsterdam, van vier hont bos, gelegen in het Hakkevelt in de ban van Aalburg, 1769 apr. 20. 1 charter
Organisatie: Streekarchief Langstraat Heusden Altena
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree