Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Akte van overdracht ten overstaan van schout en schepenen in...

titel ( Streekarchief Langstraat Heusden Altena )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
XIX. Charters
1254 Akte van overdracht ten overstaan van schout en schepenen in Besoijen door Waltere Tuynelaers, Janneke Tuynelaers en Cornelia Tuynelaers, hun moeder, kinderen en erfgenamen van Dingna Vos, Weduwe van Cornelis Tuynelaers, aan de kerk van Sprang van een perceel hooi- of weiland gelegen in Besoyen aan de Cromme Dijck, groot ongeveer 9 hont, begrensd ten N. door de Oude Straet, ten Z. door de Winterdijck, ten O. door het land van Willem Pruijsers en ten W. door dat van den schout van Andel, 1717 februari 5. 1 charter
Organisatie: Streekarchief Langstraat Heusden Altena
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree