Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Akte van overdracht ten overstaan van schout en schepenen va...

titel ( Streekarchief Langstraat Heusden Altena )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
XIX. Charters
1255 Akte van overdracht ten overstaan van schout en schepenen van Besoijen door Abraham Hubert den Oude, schepen en raad van 's-Hertogenbosch, als executeur testamentair van juffr. Catarine Tignet, aan de kerk te Sprang van een hooiland gelegen in Besoijen, groot ongeveer 9 hont, begrensd door de Oude Straat en de halve Winterdijk en ten O. en W. door het land van Willem Sprangers, 1735 april 25. 1 charter
Organisatie: Streekarchief Langstraat Heusden Altena
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree