Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Akte van Vestiging ten overstaan van richter en heemraden in...

titel ( Streekarchief Langstraat Heusden Altena )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
XIX. Charters
1256 Akte van Vestiging ten overstaan van richter en heemraden in Sprang door Willem Wijnantss ten behoeve van de kerk van Sprang van een rente groot 3 rijns gelden 2,5 stuiver verschijnende 4 augustus en te gelden uit een bouwland gelegen in Sprang en begrensd ten O. door het erf van weduwe en kinderen van Willem Jan de Brouwers ten W. en dat van Huybert Pieterss Vos ten Z. door de Nijeuwestraat en ten N. door de Oeverstraat, spruitende uit het testament van heer Jan van Riezen, pastoor van Loon en Sprang, 1589 maart 24. 1 charter
Organisatie: Streekarchief Langstraat Heusden Altena
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree