Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Akte van vestiging ten overstaan van schout en heemraden in ...

titel ( Streekarchief Langstraat Heusden Altena )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
XIX. Charters
1267 Akte van vestiging ten overstaan van schout en heemraden in Sprang door Sophia Aerts van Kerckhoven, weduwe van Pieter Bastiaensen Baer, en haar kinderen ten behoeve van Jan Adriaensz. Heer, van een hypotheek groot 200 carolus gulden, renderende 5 %, op een bouwland met opstal en geboomte aan de Nienstraet te Sprang, groot ongeveer 12 hont, begrensd ten O. door het erf van de weduwe van Peter Cornelis Leen, ten W. door dat van Arie Corsten Nouwens en dat van de weduwe van Willem Corsten Clis, ten N. door de Nienstraet en ten Z. door het erf van Steven en Jacob Dickers, 1676 jan. 8. Met zegel. 1 charter
Organisatie: Streekarchief Langstraat Heusden Altena
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree