Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Akte van overdracht ten overstaan van schout en heemraden in...

titel ( Streekarchief Langstraat Heusden Altena )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
B. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
XIX. Charters
1270 Akte van overdracht ten overstaan van schout en heemraden in Besoijen door Adriaensz. Cornelissen te Sprang van de tafel van de H. Geest aldaar van een hooi- of weiland gelegen in Besoijen buitendijks, groot ongeveer 9 1/2 hont, begrensd ten O. door het land van de weduwe en kinderen van Cornelis van Gils, ten W. door dat van de weduwe van Ghijsbert Claesen Benen, ten Z. door de Winter(??)dijck en ten N. door de Oudestraet, 1681 dec. 31. 1 charter
Organisatie: Streekarchief Langstraat Heusden Altena
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree