Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland aan de ...

titel ( Westfries Archief )

beacon
 
 
Inventaris
1. Inventaris van het Dorpsarchief van Hoogkarspel 1549-1811
1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.2.2. Financiën
1.2.2.1. Belastingen
64 Akte waarbij de Staten van Holland en West-Friesland aan de regenten van Hoogkarspel kwijtschelding verlenen van een deel van de aanslag in de verponding, en burgemeesters en regeerders van Grootebroek gelasten om hun verponding te betalen ofwel redenen te geven waarom ze daarvan zouden zijn vrijgesteld, 2 mei 1761
Organisatie: Westfries Archief
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree