Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Acte van overdracht aan de kerkenarmen van Hoorn van een ren...

titel ( Westfries Archief )

beacon
 
 
Inventaris
1. Inventaris
1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.2.2. Financieel- en eigendomsbeheer
1.2.2.2. Stukken betreffende bezittingen en schulden
1.2.2.2.2. Bijzonder
1.2.2.2.2.5. Obligaties
208 Acte van overdracht aan de kerkenarmen van Hoorn van een rentebrief, 1551; met getransfigeerde retroacta, 1505 en 1550 (regesten nos. 19, 25 en 26)
Organisatie: Westfries Archief
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree