Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Handvest van hertog Albrecht van Beieren betreffende de beno...

titel ( Hoogheemraadschap van Delfland )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
I. Inventaris Oud Archief Delfland (OAD)
Eerste Afdeling: Archief van de Hoogheemraden en de Dijkgraaf
Het organisme van het Hoogheemraadschap
Bestuursinrichting krachtens privilegiën, reglementen, wetten, enz
284 Handvest van hertog Albrecht van Beieren betreffende de benoeming en de bevoegdheden van het bestuur
Datering:
20 november 1391
NB:
Zie ook inv.nr. 14 fol. 14v-15r; Rechtsbronnen, p. 58.
Omvang:
1 charter
Organisatie: Hoogheemraadschap van Delfland
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree