Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Akte van verkoop ten overstaan van de gezworenen van Vrijenb...

titel ( Hoogheemraadschap van Delfland )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
Inventaris
Bijzonder
Hulpmiddelen bij de uitvoering van de taak
Financiën
Koop, verkoop en ruiling
343 Akte van verkoop ten overstaan van de gezworenen van Vrijenban, door Pieter Damen, gemachtigd door Maria Cornelia van Son, weduwe van mr. Johan Bogert aan Adrianus de Bas, notaris, van 3 moregen en 263 roeden land en water nabij de Nootdorpse molen
Datering:
14 september 1774. Retroactum
NB:
Met uithangend zegel in rode was van mr. Abraham Schuylenburg, schout van Vrijenban. Geborgen in het charterkastje.
Omvang:
1 charter

Gebruik CTRL + scroll om te scrollen

Ga
Organisatie: Hoogheemraadschap van Delfland
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree