Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Akten van overeenkomst ten overstaan van schout en schepenen...

titel ( Hoogheemraadschap van Delfland )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
I Inventaris van het archief van polder Schieveen
A. Periode (1545) 1589 - oktober 1908
Bijzonder
In bewaring gegeven archieven
I Stukken betreffende de inning van waarborg- en afkoopgelden over verveende landen door het ambachtsbestuur Overschie
C. Belegging
235 Akten van overeenkomst ten overstaan van schout en schepenen van Overschie en Hogenban tussen ambachtsbewaarder en kroosheemraden van Schieveen enerzijds en Dirk Chiele van der Wadding (1732) en Johan van der Hoeven (1733) en de voogden over de kinderen van Jan Corneliszn. Visch (1736) anderzijds betreffende de overname door ambachtsbewaarder en kroosheemraden van waarborggelden tot convertering (omzetting) daarvan in afkoopgelden, betreffende de afkoop van lasten door de verveners en betreffende hun onderhoudsplicht van kaden, wegen, banwerken en aandammingen bij verveende percelen
Organisatie: Hoogheemraadschap van Delfland
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree