Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Handvest van hertog Albrecht van Beieren betreffende de verk...

titel ( Hoogheemraadschap van Delfland )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
I. Inventaris Oud Archief Delfland (OAD)
Eerste Afdeling: Archief van de Hoogheemraden en de Dijkgraaf
Het organisme van het Hoogheemraadschap
Bestuursinrichting krachtens privilegiën, reglementen, wetten, enz
283 Handvest van hertog Albrecht van Beieren betreffende de verkiezing van heemraden en het schouwen met de baljuw of dijkgraaf
Datering:
31 mei 1386
NB:
Zie ook inv.nr. 14 fol. 14; Rechtsbronnen, p. 57.
Omvang:
1 charter
Organisatie: Hoogheemraadschap van Delfland
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree