Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Transport voor schout en schepenen van de heerlijkheid Babbe...

titel ( Hoogheemraadschap van Delfland )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
Erfgoedstuk
I. Inventaris Dijkgraaf en Hoogheemraden.
Bijzonder
Uitoefening van de taak
Beheer en onderhoud
Boezemwater
Regeling van de waterstand
Uitwateringssluizen; inlaatsluizen; schutsluizen; havens
Schiedam (vernieuwing Vijfsluizen)
Eigendomsverwerving gronden
8858 Akte van aankoop van de herberg "De Vijfsluizen" in de gemeente Schiedam sectie H nr. 516 van C. Bongers te Schiedam, ter verbetering van de boezembemaling, met stukken betreffende de aankoop en 1 kaartje en retroacta uit 1727-1902
Charter
Transport voor schout en schepenen van de heerlijkheid Babberspolder door de erfgenamen van Annetje Brederveld (eerst weduwe van Maarten Bergman en laatst weduwe van Pieter de Haan) aan Andries Lande van een huis, kolfbaan, schuur, bovenkamer en boomgaard aan de buitenzijde van de Maasdijk bij de Vijfsluizen
Organisatie: Hoogheemraadschap van Delfland
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree