Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Stukken betreffende een vordering van Maria Staals op Johan ...

titel ( Huisarchief Twickel )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
Inventaris
1. Stukken van persoonlijke aard
1.3. Familie Van Raesfelt
1.3.2. Johan van Raesfelt (de oude) (overl. 1604) en Lucia van Heiden (overl. 1619)
1.3.2.1. Johan van Raesfelt (de oude)
1.3.2.1.2. Financiën
36 Stukken betreffende een vordering van Maria Staals op Johan van Raesfelt (de oude) en Herman van Velen, naderhand op hun erfgenamen, uit hoofde van een legaat van Bitter van Raesfelt, 1598-1623. Met retroactum, 1585
Organisatie: Huisarchief Twickel
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree