Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Iohan Claessen, Mr. Henrick Alers, Hermen Euers en Coep Hoef...

titel ( Drents Archief )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
3. Regestenlijst
Regest
4 Iohan Claessen, Mr. Henrick Alers, Hermen Euers en Coep Hoeffmans verklaren, als dadingslieden tusschen Willym Wyntgens en de erfgenamen van Arent Hulle, dat zij een zoen troffen met betrekking tot den doodslag op Arent gepleegd, zoodat Willym voor buren ten behoeve der kinderen vestigde eene pacht van 1 pond uit zijn huis c.a. te Meppel, reeds belast met eene rente van 1 pond.
Met bezegeling alleen door Johan Claessen.
Ghegeven int jaer ons Heren dusent vijffhundert ende IIII op sunte Seruacius dach.
Oorspr., met zegel in bruine was.
Met een transfix d.d. 14 mei 1506 (zie regest no. 5).
Organisatie: Drents Archief
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree