Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: HARMAN POLMAN en TRUDE e.l. dragen voor buren te Runen over ...

titel ( Drents Archief )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
2. Inventaris
2.4. Regestenlijst
Regest
185 HARMAN POLMAN en TRUDE e.l. dragen voor buren te Runen over aan EGBERT PIGGEN en GHEERTRUED e.l. 1 akker land geheeten 't Weekeweerck in de marke van Runen op Noertessche naast den Kercacker, dien ALEYT WYLLEMS schonk. Ghegheven in den jaer [on]s Heren [d]usent vijerhondert unde tuaelf des Sonendaghes na Meyg dach. Oorspr. (Inv. No. 156). Het zegel van H. P. is verloren.-Transfix van een stuk d.d. 9 Nov. 1410 (Reg. No. 180); met transfix d.d. 31 Oct 1412 (Reg. No. 190).
Organisatie: Drents Archief
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree