Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: HINRICUS CLINGE abt in Dickeninge, als door den bisschop van...

titel ( Drents Archief )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
2. Inventaris
2.4. Regestenlijst
Regest
283 HINRICUS CLINGE abt in Dickeninge, als door den bisschop van Traiectum hiertoe gecommitteerd rechter, draagt den priesters in Rolde, Anloe, Borgeren en Beylen enz. op, ENGELBERTUS LANTYNGE, HARDERUS DYSINGE, JOHANNES MEYGERINGE, MAURICIUS ELSINGE, JOHANNES ELSEKINGE, ZYGERUS ALINGE en HINRICUS DOEMERS junior en de overige buren in Banloe, wien het aangaat, te vermanen, binnen 14 dagen te voldoen aan zijn interlocutoir vonnis d.d. 1442 feria quinta post Elizabeth vidue que fuit vicesima secunda dies mensis Nouembris,-waarbij hij aan de, abdij in Assen en de commanderij der Duitsche orde in Bonne toewees den eigendom van het groenland dat Gelebroeck in 't kerspel van Rolde en de marke van Witten, en genoemde buren van Banloe veroordeelde in de kosten en schaden, begroot op 92 Rijnsguldens, en de vruchten van het groenland ontvangen tijdens het proces, welk vonnis hij tevens wijzigt in een definitief; en hen bij niet voldoening als geëxcommuniceerden af te kondigen. Met opdracht, hunne uitvoering van dit bevel bij transfix kenbaar te maken. Datum anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo quarto feria quarta post Scolastice virginis, que fuit duodecima dies mensis Frebuarij (sic) hora vesperorum. Oorspr. (Inv. No. 218). Met het zegel van H. C. in groene was en onderteekening door "JOHANNUS HAREN notarius de mandato domini abbatis et judicis".
Organisatie: Drents Archief
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree