Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: BERNARDUS THER MAET, cureit in Deueren, deken van Drenthia, ...

titel ( Drents Archief )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
2. Inventaris
2.4. Regestenlijst
Regest
302 BERNARDUS THER MAET, cureit in Deueren, deken van Drenthia, bepaalt -, ter beslissing van het proces van HENRICUS KLYNGE abt in Dickenynge, HERMANNUS DE CLAUSTRO en HELMICUS ENIJKINGE, procurator of reddituarius van 't kapittel der St. Pieterskerk te Traiectum, tegen ARNOLDUS RODOLPHI, HILLA VAN CRALEN en HENRICUS DE KUECK over tienden van rapen, vlas en hennep, die de gedaagden beweren in geen honderd jaren te hebben betaald,-dat gedaagden tienden zullen opbrengen van alle door hen met genoemde planten bezaaide landen, waarvan eischers vroeger tienden genoten, al was dit land door gedaagden omgraven. Lata et pronunciata est hec sententia anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo septimo feria quarta post Exaltationis sancte Crucis, in choro ecclesie de Deueren. Afschrift in een notarieel transsumpt d.d. 29 Aug. 1517 (Regest No. 359) (Inv. No. 134).
Organisatie: Drents Archief
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree