Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: HELMICH ENEKINCK en GRIETE e.l. geven voor erfburen te Meppe...

titel ( Drents Archief )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
2. Inventaris
2.4. Regestenlijst
Regest
325 HELMICH ENEKINCK en GRIETE e.l. geven voor erfburen te Meppel-behalve de 11/2 heerenpond uit het huis van JACOB TEN WALLE, die zij blijkens den doorstoken brief aan het Franciscaner nonnenconvent te Hasselt tot eene medegave voor hunne dochter GRIETE gaven,-ook hunne overige rente uit genoemd huis aan dat klooster, zoodat dit voortaan 1 gouden Rijnsgulden uit dat huis zal beuren. Met vermelding dat deze rente van 1 gouden Rijnsgulden en de in den doorstoken brief vermelde rente van 3 gouden Rijnsguldens de oudste renten uit de bewuste huizen zijn. Gegeven int jair ons Heren dusent vierhondert een ende tnegentich des Donredaechs na Onser Liever Vrouwen dage Assumpcionis in den Oest. Oorspr. (Inv. No. 139) Het zegel van H. E. is verloren. - Transfix van een stuk d.d. 25 Mei 1465 (Reg. No. 300); met transfix d.d. 10 Mei 1577 (Reg. No. 451).
Organisatie: Drents Archief
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree