Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: JOHAN BARTOLDES en HINRICK e.l. verkoopen aan RYXSE VAN REES...

titel ( Drents Archief )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
2. Inventaris
2.4. Regestenlijst
Regest
345 JOHAN BARTOLDES en HINRICK e.l. verkoopen aan RYXSE VAN REESE, weduwe van WILLEM VAN REESE, eene losrente van 3 lichte ponden min 1 oort als eerste pacht uit 't erf c. a. van VOLKYER FOLPERDES en ALYT e.l. op Haeckeswoldt, waartoe de eigenares hare toestemming gaf. Met bezegeling door ANDRIES LUYCKENSsoen schulte op Buddinckwoldt. Indt jare onses Heren dusent vijfhundert ende tyen den eenentwintichsten dach in Junio. Oorspr. (Inv. No. 75). Met eenigszins geschonden zegel van A. Lz. in groene was.-Met transfix d.d. 28 Mei 1535 (Reg. No. 376).
Organisatie: Drents Archief
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree