Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Burgemeesteren, schepenen en raad der stad Steenwick oorkond...

titel ( Drents Archief )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
2. Inventaris
2.4. Regestenlijst
Regest
369 Burgemeesteren, schepenen en raad der stad Steenwick oorkonden, dat VILM HENRICK VILMSoen en KATHERINA e.l. overdroegen aan GHEERT JOHAN RICMENsoen en GRETE e.l. eene rente van 2 Philipsguldens uit een huis en stede in de Onnigerstrate, strekkende tot de Moelenstraete, vroeger bewoond door wijlen JOHAN LUBBERS. Met toekenning van 't recht van uitpanding bij wanbetaling. Gegeven int jaer ons Heren dusent vyffhondert ende vyventvinchtich op sancte Marcus dach. Oorspr. (Inv. No. 181). Het zegel is verloren.-Met transfix d.d. 1 Juli 1560 (Regest No. 401).
Organisatie: Drents Archief
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree