Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: HENRYCK GHIERSS. en JOHANNA e.l. dragen voor erf buren over ...

titel ( Drents Archief )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
2. Inventaris
2.4. Regestenlijst
Regest
380 HENRYCK GHIERSS. en JOHANNA e.l. dragen voor erf buren over aan ARENT, zoon van wijlen JOHAN LUYNGHE, eene losrente van 2 mudden rogge uit hun huis te Meppel ten noorden van het kerkhof en naast het Sancte Antonys pat, als eerste pacht naast 3 mudden rogge en 21/2 goudgulden Met bezegeling door WOLTER VAN WTTERWIJCK, Ghegeven int jaer ons Heren dusent vyffhondert ende ene ende veertych op sancte Peters dach ad Catedram. Oorspr. (Inv. No. 140). Het zegel van WOLTER VAN WTTERWIJCK is verloren.-Met transfix d.d. 1 Maart 1546 (Regest No. 385).
Organisatie: Drents Archief
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree