Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Het nonnenconvent te Hasselt draagt voor schulte en erf bure...

titel ( Drents Archief )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
2. Inventaris
2.4. Regestenlijst
Regest
381 Het nonnenconvent te Hasselt draagt voor schulte en erf buren te Meppel over aan GHOERT NYERKERCKE en LUTGHERT e.l. eene losrente van 3 gouden Rijnsgulden uit een huis en hof te Meppel, thans bewoond door GHEBBE GOESSENS en hare kinderen, als eerste pacht na de kerkepacht en de buurpacht. Met bezegeling door HENRYCK GHEERSS, schulte te Meppel. Ghegeven int jaer ons Heren dusent vyfhondert ende ene ende veertych op sancte Martyns dach Translacionis. Oorspr. (Inv. No. 139). Het zegel van H. G. is verloren. Met onderteekening van H. G.-Met transfix d.d. 10 Mei 1577 (Reg. No. 451).
Organisatie: Drents Archief
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree