Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Burgemeesteren, schepenen en raad der stad Swolle geven vidi...

titel ( Drents Archief )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
3. Regestenlijst
Regest
32 Burgemeesteren, schepenen en raad der stad Swolle geven vidimus van den brief van Hendrick van Beyeren, elect te Utrecht, d.d. 16 Februari 1525 (zie regest nr. 31). Gegeven int jair ons Heren dusent byffhondert ende vyff ende twintich, op avent Annunciationis Marie verginis.
Organisatie: Drents Archief
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree