Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: ANDREES LUYTGENSS. schulte van het Wolt oorkondt, dat ROLOFF...

titel ( Drents Archief )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
2. Inventaris
2.4. Regestenlijst
Regest
351 ANDREES LUYTGENSS. schulte van het Wolt oorkondt, dat ROLOFF GHEERT MEWUS en LYSABETH e.l. verkochten aan ALBERT HENRICK VOLKIERSdochter eene rente van 1 vierendeel boter uit het erf van CLAES ANDREES op Haekeswolt, door hen gekocht van HENRICK BERENTssoen en ARENT e.l. Gegeven int jair ons Heren dusent vyffhondert ende twaelve op sunte Vrbanus dach. Oorspr. (Inv. No. 76). Het zegel van A. Lz. is verloren.-Transfix var een stuk d.d. 1485 (Reg. No. 316); met eentransfix d.d. 24 Aug. 1574 (Reg. No. 469).
Organisatie: Drents Archief
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree