Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Volmacht ("bestallings brieff") van Rooms-Koning Maximiliaan...

titel ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
3. Stukken uit het sächsisches hauptstaatsarchiv te dresden
3.1. Originalurkunden (akten in origineel)
12 Volmacht ("bestallings brieff") van Rooms-Koning Maximiliaan aan Albrecht van Saksen en hofmeester George Paltsgraaf en hertog in Beieren, om voor de oorlog tegen Karel van Gelre 400 "geraysige pherdt und dann ain antzall fueszknecht" aan te nemen voor een bedrag van 36000 gulden. Men mag alle sloten, steden en dorpen zolang behouden totdat al het geld aan hen betaald is. Gegeven te Goch, 25 maart 1499. Expeditie op perkament, met afhangend zegel van Maximiliaan en een expeditie (vidimus).
Organisatie: Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum)
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree