Seal

Digitale Charterbank Nederland

De Digitale Charterbank Nederland (DCN) is een centraal dataportal waarin uiteindelijk de gegevens van alle in de Nederlandse archiefinstellingen bewaarde charters in één zoekactie kunnen worden doorzocht. Het portal is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en DE REE archiefsystemen te Groningen, die de digitale toegangen van een groot deel van de Nederlandse archieven beheert. De derde partner in het project, dat werd ondersteund door NWO, was Het Utrechts Archief. Voorts is actieve medewerking verleend door het Regionaal Historisch Centrum Limburg, het Nationaal Archief en veel andere archiefdiensten.

‘Charter’ is de archiefterm voor een afzonderlijk stuk perkament of papier, lees verder

Uw zoekacties: Akte waarin Rooms-Koning Maximiliaan en zijn zoon Filips ver...

titel ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Zoeken in Charters

beacon
 
 
3. Stukken uit het sächsisches hauptstaatsarchiv te dresden
3.1. Originalurkunden (akten in origineel)
67 Akte waarin Rooms-Koning Maximiliaan en zijn zoon Filips verklaren dat men Albrecht van Saksen, stadhouder-generaal in de Nederlanden, een bedrag schuldig is van 301928 gouden Rijnse gulden, te betalen binnen zes jaar. Tot meerder zekerheid van de hertog worden hem de kastelen en huizen te Woerden, Geervliet, Medemblik, de stad Haarlem en het blokhuis "Saksenburg" in Holland en het slot Jemappes in Waals Brabant als kastelein en ambtman in handen gegeven, met alle bijbehorende opbrengsten ("wedden ende proffyten"). De kosten voor het onderhoud zullen worden vergoed, alsmede de soldij van de soldaten. Te weten: 20 personen te Woerden, 4 te Geervliet, 8 te Medemblik, 10 op de Saksenburg, en 6 te Jemappes. Waarbij ieder sold wordt gerekend op 4 gouden gulden (ter waarde van 23 st.), de kapiteins ontvangen een dubbelsold. De hertog zal de helft van de bezetting te Woerden bekostigen. Het geld voor alle andere soldaten zal door de rentmeester worden opgebracht uit de inkomsten van d e gebieden (welke worden genoemd), en in twee termijnen worden betaald op 24 juni en 1 januari. Gegeven te Antwerpen op 1 december 1494. Expeditie, met afhangend zegel van Filips de Schone; en afschrift (vidimus van Johannis Piscatoris).
Organisatie: Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum)
 
 
 
Een product van:

Huygens ING De Ree